Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het verschil maken. Sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Author: Smit, A. · Wevers, C. · Kooij-de Bode, H. · Wolk, J. van der
Type:report
Date:2010
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 430563
ISBN: 978-90-5986-365-1
Keywords: Workplace · Sociale Innovatie · Schoonmaalbranche · Arbeidsbeperking · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

We laten zien dat er, ondanks harde concurrentieverhoudingen, ondernemers zijn die willen investeren in personeel dat niet onmiddellijk maximaal inzetbaar is. Afhankelijk van hun aanpak blijkt het goed mogelijk om relatief veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op schoonmaaklocaties. Bovendien kan de inzet van doelgroepen het werk van reguliere schoonmakers, op locaties waar beide groepen samenwerken, aantrekkelijker maken. De schoonmaakbranche kan daardoor als springplank dienen voor mensen die willen doorgroeien én tegelijk structureel werk bieden aan hen die qua capaciteiten op eenvoudig werk zijn en blijven aangewezen. Hiervoor is wel nodig dat opdrachtgevers deze waarde erkennen door een reële minimumprijs te betalen. De publicatie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de wijze waarop schoonmaakbedrijven werken met kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, en in het bijzonder voor werkgevers die op dit gebied activiteiten willen ondernemen en vertegenwoordigers van overheden en andere organisaties die sociaal willen inkopen en aanbesteden