Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Geen voorrangsbehandeling van werkenden : referentiegegevens over de periode 1993-1995

Author: Kremer, A.M. · Bloemhoff, A. · Putten, D.J. van
Type:article
Date:1998
Institution: TNO Arbeid
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 5, 6, 130-135
Identifier: 438242
Keywords: Workplace · Therapie · Personeel · Werknemers · Discriminatie · Gelijke behandeling

Abstract

Naar aanleiding van de recente discussies over een mogelijke voorrangsbehandeling van werknemers, wordt in dit artikel nagegaan of er in de periode 1993-1995 sprake was van een voorrangsbehandeling van werkenden boven niet-werkenden. Daarvoor is gebruik gemaakt van de gegevens van het Gezondheidsenquête-onderzoek van het CBS, afkomstig van de onderzoeksjaren 1993, 1994 en 1995. In totaal hebben 18.884 personen in de leeftijd van 16 tot en met 64 jaar aan deze onderzoeken meegedaan. Daaruit blijkt dat werkenden vaker dan niet-werkenden op een wachtlijst worden geplaatst voor een medische behandeling, er geen verschil is tussen werkenden en niet-werkenden wat betreft de tijd dat men op de lijst staat en dat er bij hen ook geen verschil optreedt in wachttijd voor een eerste bezoek aan polikliniek of specialist.