Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sociaal-kulturele verschillen in de gezinsomgeving : verslag van een onderzoek met behulp van vragenlijstmethoden

Author: Flier, H. van der · Schaap, L. · Zaal, J.N.
Type:report
Date:1976
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 514452
Report number: interim 10
Keywords: Health

Abstract

Vroegtijdige herkenning van leerstoornissen.