Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Combat trauma airway management: wat is de 'expeditionaire standaard'?

Attachments

Author: Simons, M.
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Nederlands militair geneeskundig tijdschrift, 10, 60, 92 - 99
Identifier: 16881
Keywords: Defence · Combat · Injury · Medicine · Respiration · Military

Abstract

Onbehandelde luchtwegobstructie leidt in enkele minuten tot de dood en daarom is adequaat pre-hospitaal luchtwegmanagement noodzakelijk bij ernstig gewonde combat slachtoffers. In de civiele of militaire ziekenhuiswereld is endotracheale intubatie (ETI) in handen van ervaren personeel de 'goud standaard' voor controle over de luchtweg. In de pre-hospitale combat omgeving is dat echter niet zo vanzelfsprekend. De omstandigheden waaronder gewerkt moet worden zijn vaak ongunstig en veel role 1 personeel heeft onvoldoende ervaring met het in de praktijk uitvoeren van ETI bij traumapatidnten. Wanneer onder combat omstandigheden ETI niet mogelijk is door gebrek aan vaardigheid, verstoorde anatomie van het gelaat, of lastige positie van het slachtoffer, is het aan te bevelen geen tijd te verliezen aan pogingen tot ETI en direct een Combitube of Laryngeal Mask Airway (LMA) te gebruiken. De voorkeur gaat daarbij uit naar de Combitube, omdat die in vergelijking met de LMA wat minder aspiratierisico heeft en beademing met hogere drukken toelaat. Beide methoden hebben inmiddels internationaal ingang gevonden in de pre-hospitale spoedeisende hulp en kunnen beschouwd worden als de 'expeditionaire standaard' voor militair medisch personeel in role 1.