Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

14 vragen aan prof. ir. D.P. Rookmaker, Eur Erg.: Peter Vink in gesprek met beroemde ergonomen

Author: Vink, P.
Type:article
Date:2001
Source:Tijdschrift voor ergonomie, 2, 26, 33-34
Identifier: 537955
Keywords: Workplace · Nederland · Internet · Ergonomie · Interviews · Anthropometrie

Abstract

Pieter Rookmaaker is internationaal zeer bekend , mede omdat hij meer dan twintig jaar actief is geweest binnen de International Ergonomics Association. Hij heeft gewerkt op de Universiteit Twente en bij de NS en hij is nu managing director van de business unit AMG \Ergonomie. Daarnaast is hij actief geweest in het bestuur van de NVvE, is een van de grondleggers van de ISO normcommissie TC159 ergonomics en een van de grondleggers van de Europese registratie van ergonomen. Een ged reven man dus, die de bekendheid van de ergonomie heeft gesteund en Nederland op dit onderwerp heeft verbonden met de rest van de wereld. In dit interview leren we de heer Rookmaaker beter kennen. www.humanfactors.nl