Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De effectiviteit van huidbeschermingsmiddelen bij het werken metbestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw. Deel 2: Huidbeschermendematerialen

Author: Kaaijk, J. · Lalleman, M.J.T.
Type:report
Date:1994
Publisher: TNO
Place: Rijswijk
Institution: Prins Maurits Laboratorium TNO
Identifier: 123085
Report number: PML 1994-C036
Keywords: Protection · Skin (anatomy) · Personnel · Pesticides · Hog houses · Protective clothing · Gloves · Permeability · Tests · Bestrijdingsmiddelen · Fungiciden · Herbiciden · Pesticiden · Toxicology · Groenteteelt · Tuinbouw · Gevaarlijke stoffen · Beschermende kleding · Veiligheidskleding · Protective clothing · Bescherming · Handen · Veiligheidshandschoenen · Protective clothing · Huid · Materiaal · Akkerbouw

Abstract

In de glastuinbouw kan huidblootstelling aan bestrijdingsmiddelen plaatvinden, zowel tijdens het toepassing als tijdens het verrichten van werkzaamheden in het behandeld gewas. In dit rapport wordt het onderzoek beschreven naar de beschermende werking van diverse handschoen- en kledingmaterialen die commercieel verkrijgbaar zijn. Er is een inventarisatie gemaakt van de beschermende kelding die in de glastuinbouw wordt gebruikt en er is een beoordeling gegeven van beschermende materialen bij gebruik tijdens het toepassen van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast is experimenteel onderzoek gedaan naar de bescherming van de materialen bij gewaswerkzaamheden. Hieruit zijn indicaties naar voren gekomen voor de permeatie en penetratie van bestrijdingsmiddelen die als richtlijn kunnen dienen voor de keuze van beschermende materialen. Bij hergebruik van de materialen zal rekening gehouden moeten worden met de verwijdering van de het bestrijdingsmiddel bij het reinigen. De beschermende werking kan door reiniging van het materiaal verminderd worden. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met TNO-HUMAR, TNO-MBL en TNO-IZF.