Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werken bij nacht en ontij: wat zegt de wetenschap over nachtarbeid?

Author: Goudswaard, A. · Groot, E. de
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven TNO Bouw en Ondergrond
Source:Arbo, 11, 3, 36-39
Identifier: 277436
Keywords: Workplace · Werknemers · Arbeidsproductiviteit · Continu-dienst · Ploegendienst · Ploegenarbeid · Nederland · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Stress · Geestelijke overbelasting · Welzijn · Bioritme · Rust · Slaap

Abstract

In het licht van de plannen van rond het afslanken van de Arbeidstijdenwet en het advies van de Sociaal Economische Raad (SER), worden de resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken naar de invloeden van nachtarbeid op de gezondheid besproken. Onderzoek toont aan dat werknemers in ploegendiensten meer gezondheidsklachten hebben dan werknemers in dagdienst. Ook rapporteren ze meer slaapproblemen, maagproblemen en irritatie dan werknemers in dagdienst. Vakmedia