Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

JGZ-richtlijn Psychosociale problemen

Attachments

Author: Wolff, M.S. de · Theunissen, M.H.C. · Rooijen, K. van
Type:article
Date:2017
Source:JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 4, 49, 90-92
Identifier: 772591
doi: doi:10.1007/s12452-017-0118-6
Keywords: Health · Psychosociale problemen · Richtlijnen · Jeugdgezondheidszorg · Signalering · Advisering · Interventies · Kinderen · Ouders · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In december 2016 werd de JGZ-richtlijn Psychosociale problemen gepubliceerd. Dit is een update en herziening van de eerdere JGZ-richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen uit 2008. Deze herziene richtlijn beoogt JGZ-professionals te ondersteunen bij het in kaart brengen van risico- en beschermende factoren, bij het signaleren van psychosociale problemen met behulp van valide instrumenten, en bij de advisering en inzet van effectieve interventies.