Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Slaap en overgewicht in Europees onderzoek. Gezonde kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK)

Author: l'Hoir, M.P. · Vlasblom, E. · Boere-Boonekamp, M.M. · Dommelen, P. van · Schmelt, D. · Dreiskämper, D. · Naul, R.
Type:article
Date:2012
Source:JGZ, 6, 44, 102-104
Identifier: 466920
Keywords: Health · slaap · overgewicht · kinderen · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Er blijkt een relatie te bestaan tussen de nachtrust van kinderen in het weekend en overgewicht. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek bij kinderen in de leeftijd van 7 à 8 jaar in 6 Nederlandse (n = 474) en 6 Duitse steden (n = 393) naar de relatie tussen slaap en overgewicht. Met dat de nachtrust in het weekend met 1 uur daalt, stijgt de prevalentie van overgewicht met een factor 1,42 (95%-BI 1,09-1,86; p=o,010). Door de week is dit verband niet significant, hoewel de relatie in dezelfde richting wijst (p=0,2. Deze resultaten bevestigen het belang van het stimuleren van voldoende slaap, naast het bevorderen van bewegen en gezonde voeding bij de preventie van overgewicht.