Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Lustrum-symposium NVVK 11 en 12 november Arnhem

Type:book
Date:1992
Publisher: Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) ; NIA
Place: Amsterdam
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 163131
Keywords: Workplace · Gezondheidszorg · Arbodoc · Nederland · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Chemische producten · Arbobeleid bedrijven · Gevaarlijke stoffen · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Chemische industrie · Procesindustrie · Lasers · Onderhoudswerkzaamheden · Environmental hygiene · Safety · Chemical industry · Regulations · Ouality assurance · Quality assurance · Risk · Toxicity · Hazardous materials · Hospitals · Processing · Industries

Abstract

De lezingen van het Lustrum-symposium van de NVVK op 11 en 12 november 1992 zijn gebundeld en uitgegeven. Het symposium had vier thema's: arbozorg: beleid en praktijk; veiligheid in de gezondheidszorg; veiligheid in de chemische industrie; en implementatie van de EEG-kaderrichtlijn in de Arbowet. Er zijn bijdragen over: het combineren van arbozorg, milieuzorg, en kwaliteitszorg; risicoanalyses en veiligheidsstudies; toxische stoffen beleid in bedrijven; lachgas in operatiekamers; infectiepreventie voor patiënten en personeel in de gezondheidszorg; preventie van afval en emissies; lasers in ziekenhuizen; extern-veiligheidsbeleid en de Seveso-richtlijn; veiligheid in de procesindustrie; en over onderhoud en onderhoudsmanagement in de procesindustrie.