Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De invloed van schouderbelasting en knijpkracht op het ontstaan van RSI-klachten aan de onderarm of handen

Author: Kraker, H. de · Smits, M. · Visser, B. · Dieën, J.H. van
Type:article
Date:2003
Source:Tijdschrift voor ergonomie, 2, 28, 18-25
Identifier: 277005
Keywords: Ergonomics · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidsproductiviteit · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Spieraandoeningen · Bloedsomloop · Bloedvaten · Handen · Armen · Preventie

Abstract

Een belemmerde bloedtoevoer naar werkende spieren wordt vaak genoemd als veroorzaker van RSI-klachten. Doel van het hier beschreven onderzoek was het bepalen van de invloed van knijpkracht en schouderbelasting op de bloedtoevoer naar de onderarm tijdens een intermitterende knijptaak. Tijdens de knijptaak en de daaropvolgende herstelperiode werd de bloedtoevoer gemeten met een Doppler ultrasoundapparaat. De EMG-activiteit van de m. trapezius en drie onderarmspieren werd alleen gemeten gedurende de drie minuten dat de knijptaak werd uitgevoerd. Mechanismen die de relatie tussen toegenomen schouderbelasting en afgenomen bloedtoevoer naar de onderarm mogelijk verklaren, zijn compressie van de vaten in de schouderregio en competitie om het aanwezige bloedvolume. Schouderbelasting lijkt dus van invloed te zijn op de bloedtoevoer naar de onderarm en is dus een factor waar bij RSI-preventie rekening mee gehouden moet worden. www.humanfactors.nl