Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sociale media

Publication files not online:

Author: Smilda, F. · Vries, A. de
Type:bookPart
Date:2017
Publisher: Vakmedianet
Place: Deventer
Source:Informatiegestuurd politiewerk in de praktijk, 193-205
Identifier: 868119
Keywords: 2015 Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De mondige burger is allang niet meer een passieve volger van de politie en opsporingsdiensten, maar neemt zelf het heft in handen dankzij de mogelijkheden van sociale media. Bijvoorbeeld door vermeende criminaliteit of misdaad te delen met een groot publiek of actief mee te helpen met online zoeken naar daders. Zo verandert door burgerparticipatie de machtsbalans tussen politie en burger. De mensen die sociale media gebruiken en maken tot wat ze zijn, kunnen ook de oplossing bieden. Omdat steeds meer delicten een digitale component kennen, dragen sociale media er steeds meer aan bij dat rechercheurs een zaak rondkrijgen. De digital natives – de generatie van dit millennium – veranderen de komende decennia het criminaliteitsbeeld, in goede en kwade zin. Ze zijn opgegroeid met sociale media en digitale middelen. De virtuele wereld is voor hen als een tweede natuur. Wie had kunnen voorspellen dat zij vuistdikke dossiers van zichzelf op internet zouden zetten? Maar nog meer dan een open informatiebron zijn sociale media een samenwerkingsplatform waar burgers in de huidige genetwerkte maatschappij zelf actief aan bijdragen. Het zet de volledige politieorganisatie meer dan ooit midden in de samenleving en biedt zo meer kansen om samen te werken met burgers. Zo beïnvloeden sociale media het gehele opsporingsproces van plaats delict tot en met de rechtsgang. Zoals DNA onlosmakelijk met eenieder is verbonden, zijn sociale media de digitale lifestyle van onze maatschappij. Sociale media zouden dus ook in het DNA van iedere politiemedewerker moeten zitten.