Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Precisietaken : implicaties voor ergonoom en ontwerper

Author: Douwes, M.M. · Huysmans, M.A.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor ergonomie, 6, 31, 4-10
Identifier: 277775
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Arbeidsprestatie · Functievervulling · Organisatie van de arbeid

Abstract

In allerlei beroepen komt precisiewerk voor, zoals bijv. bij CAD-tekenaars, chirurgen en laboranten. Zij moeten hun handen of instrumenten heel precies plaatsen of bewegen. In dit artikel is via een literatuuronderzoek in de database PubMed nagegaan wat dit betekent voor de fysieke belasting en de taakpresentatie, en welke consequenties dit heeft voor het ontwerp van producten en werkplekken. Uit onderzoek blijkt dat precisiewerk vaak gepaard gaat met verhoogde spieractivatie, weinig afwisseling tussen verschillende (delen) van spieren, weinig afwisseling in houding en ongunstige werkhoudingen. Bovendien is de mentale belasting bij precisietaken vaak hoog, hetgeen op zich al een verhoogde spieractivatie kan veroorzaken. Daarnaast leiden hoge precisie-eisen tot een lager werktempo of, als het tempo niet aangepast kan worden, meer fouten en/of een minder efficiënte taakuitvoering. Op grond van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn adviezen geformuleerd voor het ontwerpen van taken, werkplekken en producten voor ergonomen en ontwerpers. www.humanfactors.nl