Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Monitoring van plug-in hybride voertuigen (PHEVs) april 2012 t/m maart 2015

Author: Ligterink, N.E. · Smokers, R.T.M.
Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 526141
Report number: TNO 2015 R10802
Keywords: Traffic · Mobility & Logistics · Urbanisation · Urban Mobility & Environment · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In oktober 2013 heeft het Formule E-Team een “Plan van Aanpak verbeteren gebruik Plug-In hybride auto’s” opgesteld om het aandeel elektrisch gereden kilometers door zakelijke rijders van plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEVs1) te verhogen. Uit monitoring was gebleken dat dit aandeel significant kleiner was dan het aandeel dat in de typekeuringstest (fabrieksopgave) wordt gebruikt voor bepaling van brandstofverbruik en CO2-emissies. Als gevolg daarvan zijn brandstofverbruik en CO2-emissies van PHEVs in de praktijk veel hoger dan de typekeuringswaarden, waarop de fiscale behandeling van deze voertuigen is gebaseerd. Het plan van aanpak stelt een pakket voor van door werkgevers, werknemers, belangenorganisaties, marktpartijen en overheid in te voeren maatregelen, alsmede een aantal doelen die in 2016 gehaald moeten zijn