Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Funktioneren in de arbeidssituatie ; Uitgangspunten, ontwerp en handleiding voor onderzoek onder werknemers naar gezondheid, werk en werkomstandigheden

Author: Dijkstra, A. · Grinten, M.P. van der · Schlatmann, M.J.T. · Winter, C.R. de
Type:report
Date:1981
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 268445
Keywords: Workplace