Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Making User Created News Work

Author: Esmeijer, J. · Nieuwenhuis, O. · Mijs, C. · Broek, E. van den · Versloot, C. · Helberger, N. · Sloot, B. van der · McGonagle, T.
Type:report
Date:2012
Institution: Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Instituut voor informatierecht
Identifier: 474700
Report number: TNO 2012 R11277
Keywords: Informatics · Internet · User generated content · News aggegation · Future Internet Use · Information Society · Society · SP2 - Strategy & Policy 2 · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Voor de pers bieden user generated content (UGC) en gebruikersparticipatie kansen in een tijd waarin ze ‘meer met minder’ moeten doen omdat zowel reclameals abonnementsinkomsten dalen en redacties krimpen. Alle vijftien Nederlandse nieuwsaanbieders die in het kader van deze studie zijn geanalyseerd bleken dan ook lage tot middelmatige participatievormen, zoals het geven van reacties, te faciliteren. Bij ongeveer de helft van de aanbieders was het mogelijk om een artikelen en video’s te uploaden en bij tien aanbieders kan men ook foto’s aanleveren. De waarde die aan UGC en gebruikersparticipatie wordt toegekend, kent drie kernelementen: 1) het levert content op van nieuwsgebeurtenissen die de redactie zelf niet, of niet zo snel had kunnen produceren of verkrijgen, 2) het versterkt de band tussen de nieuwsaanbieder en de community die het bedient, en 3) het kan een aanvulling zijn op het eigen journalistieke product door aanvullingen, verbeteringen of nieuwe ideeën.