Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Marketing tijdens productontwerp

Publication files not online:

Author: Vink, P. · Koningsveld, E.A.P.
Type:article
Date:1998
Source:Product, 7, 6, 10-12
Identifier: 140463
Keywords: Workplace · Teamwork · Arbeid in groepsverband · Human factors · Marketing · Marktonderzoek · Clienten · Klanten · Productiemanagement · Productieorganisatie · Internationaal

Abstract

Volgens deskundigen worden drie ontwikkelingen voor ontwerpers steeds belangrijker: het ontwerpen in teams, het participatief ontwerpen en het ontwerpen rekening houdend met de menselijke gevoelens. Klanten worden op deze wijze al gebruikers voordat het product gereed is. In augustus 1998 kwamen 135 deskundigen bijeen in Den Haag om over Human Factors in Organizational Design and Management te spreken. Dit ODAM congres was georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie, de International Ergonomics Association en NIA TNO. Twintig presentaties betroffen 'productontwikkeling' en hadden gemeen dat het product in een vroeg stadium van ontwikkeling al 'gebruikt' wordt. In dit artikel worden de hoofdpunten uit deze presentaties beschreven.