Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Study of an automated procedure for a Dutch sentence test for the measurement of the speech reception threshold in noise

Publication files not online:

Author: Terband, H. · Drullman, R.
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Journal of the Acoustical Society of America, 5, 124, 3225-3234
Identifier: 23738
doi: doi:10.1121/1.2990706
Keywords: Acoustics and Audiology · Adaptive procedures · And verifications · Automated measurements · Automated procedures · Dynamic alignments · Signal-to-Noise ratios · Speech reception thresholds · Spelling checkers · Spelling errors · Stationary noises · Test procedures · Automation · Industrial economics · Reliability · Signal to noise ratio · Speech · Testing · Electronic equipment testing · Auditory threshold · Noise · scoring system · signal noise ratio · speech audiometry · spelling · task performance · test retest reliability · Algorithms · Audiometry · Auditory Perception · Auditory Threshold · Automation · Reproducibility of Results · Sensitivity and Specificity · Speech · Speech Intelligibility · Speech Reception Threshold Test · speech transmission index · STI

Abstract

We hebben een procedure ontwikkeld om het meten van spraakverstaanbaarheid te automatiseren. Bij deze standaardtest moeten luisteraars zinnen nazeggen die ze in achtergrondlawaai (ruis) te horen krijgen. Bij de huidige procedure beoordeelt een proefleider hoe goed dat gaat; in onze nieuwe procedure gebeurt dat automatisch met een computer.