Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Redenen om zich te laten vaccineren tegen HPV implicaties voor toekomstige informatievoorziening

Publication files not online:

Author: Keulen, H.M. van · Otten, W. · Ruiter, R.A.C. · Steenbergen, J. van · Paulussen, T.W.G.M. · Fekkes, M. · Paulussen, T.W.G.M.
Type:article
Date:2013
Source:Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 157, 1-8
Identifier: 471712
Article number: A5523
Keywords: Health · Wart virus vaccine · adolescent · adult · article · attitude to health · child · cohort analysis · cross-sectional study · decision making · female · human · immunology · mother · Papilloma virus · papillomavirus infection · psychological aspect · questionnaire · retrospective study · uterine cervix tumor · virology · Adolescent · Adult · Child · Choice Behavior · Cohort Studies · Cross-Sectional Studies · Female · Health Knowledge, Attitudes, Practice · Humans · Mothers · Papillomaviridae · Papillomavirus Infections · Papillomavirus Vaccines · Questionnaires · Retrospective Studies · Uterine Cervical Neoplasms · Papillomavirus Vaccines · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Onderzoeken welke factoren deelname aan de HPV-vaccinatie bepaalden in 2009 en 2010. Opzet Retrospectief dwarsdoorsnede-onderzoek. Methode Uit een telepanel werden aselecte steekproeven getrokken van Nederlandse meisjes die in 2009 en 2010 werden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie, evenals hun moeders. Gegevens werden verzameld via een online vragenlijst. Resultaten De vragenlijst werd ingevuld door 243 meisjes en 511 moeders uit het cohort van 2009 en door 225 meisjes en 250 moeders uit het cohort van 2010. In beide cohorten hingen de volgende factoren samen met HPV-vaccinatie: de verwachte kans op baarmoederhalskanker, de algemene mening over het vaccin, de verwachte spijtgevoelens over de beslissing, specifieke opvattingen over bijvoorbeeld de beschermende werking van het vaccin, vertrouwen in verantwoordelijke instanties, de verwachte mening en keuze van anderen over en voor vaccineren, de mate waarin inenten vanzelfsprekend is en de mate waarin men de beslissing om zich te laten vaccineren duidelijk vindt. In beide cohorten verklaarden de factoren een groot en significant deel van de variatie in vaccineren tegen HPV, namelijk 89 en 81% bij meisjes en 94 en 82% bij moeders uit respectievelijk het cohort van 2009 en die van 2010. Conclusie Dit onderzoek geeft inzicht in de redenen waarom deelname aan de HPV-vaccinatie tegenviel. Ter verhoging van de HPV-vaccinatiegraad is met name evenwichtige informatievoorziening over feiten en meningen, en voor- en nadelen van de vaccinatie belangrijk. Daarnaast moet ruimte geboden worden voor onzekerheid over de keuze om zich wel of niet te laten vaccineren.