Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbeidssituaties en bedrijfsgezondheidszorg in ziekenhuizen : de visie van 36 sleutelinformanten in 10 algemene ziekenhuizen

Author: Smulders, P.G.W. · Hoolboom, H.
Type:book
Date:1986
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 508111
Report number: S 14-1
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden

Abstract

Aan de hand van een aantal interviews, werd in een tiental ziekenhuizen de situatie met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de bedrijfsgezondheidszorg nagegaan. De volgende factoren werden onderzocht : organisatie (onderlinge verhoudingen, personeelstekorten, diensttijden en dienstroosters), het werk (inhoud van het werk, patiƫntencontacten, stervensbegeleiding), werkomstandigheden (fysische, chemische en biologische werkomstandigheden, ergonomie, tillen, werkhouding), ziekteverzuim en personeelsverloop en bedrijfsgeneeskundige zorg.