Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Procesgerelateerde inrichting en videoconferencing : Innovaties in crisisoverleg

Publication files not online:

Author: Commissaris, D.A.C.M. · Blok, M.M. · Brake, G.M. te · Rakhorst, M.L.W.
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid
Source:Alert, februari, 2, 27, 28-29
Identifier: 301767
Keywords: Workplace · Ergonomie · Inrichting · Overlegruimten · Crisis

Abstract

Het accent bij de vorming en inrichting van de 25 veiligheidsregio's in Nederland ligt op bestuurlijke en organisatorische inrichting, informatievoorziening, multidisciplinair samenwerken en planvorming. Voor de fysieke inrichting van crisisoverlegruimtes is nog weining aandacht. TNO maakte een rondgang langs vijf veiligheidsregio's en koppelde de stand van zaken daar aan de nieuwste inzichten over de effecten van fysieke inrichting en de inzet van videoconferencing. betrokkenen reageerden op de visie van TNO in twee workshops.