Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

TNO : Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Publication files not online:

Author: Hopman-Rock, M.
Type:bookPart
Date:2010
Publisher: Arko Sports Media
Place: Nieuwegein
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Beek, P. vanKanne, C.Kessel, M.Eyssen, N., Jaarboek sportgeneeskunde 2009, 110-112
Identifier: 532664
ISBN: 9789054721260
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Overheidsbeleid · Instellingen · Sport · Literatuuronderzoek