Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Lichamelijke belasting en arbeid : prospectief longitudinaal onderzoek naar individu- en werkgebonden risicofactoren voor klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat

Author: Bongers, P.
Type:book
Date:1991
Publisher: DGA
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 510983
ISBN: 90-5307-186-5
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie