Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Fitter met de sneltoets

Publication files not online:

Author: Lingen, P. van · Blok, M.
Type:article
Date:2007
Source:Praktijkblad preventie, 10, 1, 8-9
Identifier: 157376
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC · Microprocessors · Microelectronica · Microcomputers · Computers · Computerprogrammering · Computerprogrammas · Toetsenborden

Abstract

Uit een groot aantal studies blijkt dat veelvuldig gebruik van de computermuis vaak lichamelijk ongemak met zich meebrengt en soms tot lichamelijke klachten leidt. De meeste computeracties die mensen met de muis uitvoeren, zijn echter net zo goed met behulp van combinaties op het toetsenbord uit te voeren, de zgn. sneltoetsen. Het nadeel van sneltoetsen is wel, dat het er enorm veel zijn, en dus te veel om uit het hoofd te leren. Het bedrijf eXmouse heeft daarom een speciaal softwarepakket ontwikkeld dat met behulp van een doorlopende analyse de meest gebruikte muishandelingen van de gebruiker herkent, en daarbij individuele tips en adviezen geeft over het gebruik van sneltoetsen. Het programma is door TNO getest met medewerking van negentien secretaresses en beleidsmedewerkers van twee verschillende bedrijven. In dit artikel worden de resultaten van een beoordeling van dit softwarepakket op gezondheid en productiviteit beschreven. Door het softwarepakket ging men meer opdrachten geven met toetsen. Deze toename van sneltoetsgebruik bleek geen effect te hebben op de productiviteit. Wel bleek dat na enkele weken gebruik het aantal klachtenregio's significant was afgenomen.