Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

12 vragen aan dr. ir. Johan Molenbroek: Peter Vink in gesprek met beroemde ergonomen

Author: Vink, P.
Type:article
Date:2001
Source:Tijdschrift voor ergonomie, 4, 26, 31-33
Identifier: 276714
Keywords: Workplace · Nederland · Internet · Ergonomie · Interviews · Anthropometrie

Abstract

Dr. Ir. Johan Molenbroek is als ergonoom bekend vanwege de DINED tabel, die hij samen met prof. Dirken in 1986 maakte. In die tabel staan de antropometrische afmetingen van de Nederlandse bevolking. De tabel was eerst alleen bedoeld voor studenten Industrieel Ontwerpen (TU Delft) en werd later als norm gehanteerd voor heel Nederland en is ook interactief gemaakt. In dit artikel een interview van TNO Arbeid-medewerker Peter Vink met Johan Molenbroek over ergonomie. www.humanfactors.nl