Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Onderzoeksnotitie : vergrijzing en arbeidsveiligheid

Author: Venema, A. · Vroome, E.M.M. de
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 3, 23, 250-258
Identifier: 278154
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsongevallen · Arbeidsongevallen · Ongevallen · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists

Abstract

In dit artikel willen de auteurs nagaan wat de mogelijke effecten zijn van de vergrijzende arbeidsmarkt op de arbeidsveiligheid in Nederland. Op basis daarvan worden conclusies getrokken over effectief leeftijdsbewust personeels beleid. De onderzoekers voerden hiervoor een statische analyse uit op gegevens over arbeidsongevallen in Nederland, demografische en persoonsvariabelen en werkkenmerken uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2005. Uit de resultaten blijkt onder andere dat het totale ongevallenpercentage arbeidsongevallen met verzuim daalt naarmate men ouder wordt. Het percentage arbeidsongevallen met verzuim langer dan 1 maand stijgt iets met leeftijd. Aangezien jongeren het hoogste risico lopen op een arbeidsongeval, zal een toename van het aantal oudere werknemers op de arbeidsmarkt een gunstig effect hebben op het totale aantal arbeidsongevallen in Nederland.