Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Techniekinventarisatie ventilatie. Ontwikkelingen, trends en concepten

Publication files not online:

Author: Gids, W.F. de · Veld, P. op 't
Type:article
Date:2000
Source:Verwarming & Ventilatie, thema 'Ventilatietechniek', Januari, 1, 57, 69-79
Identifier: 329716
Keywords: Climate

Abstract

Ventilatie speelt een belangrijke rol in het waarborgen van een optimale binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort in woningen en gebouwen. De keuze voor een ventilatiesysteem, de componenten en het ontwerp wordt door vele factoren bepaald. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn de luchtdichtheid van de gebouwschil, de emissie van bouwmaterialen en andere bronnen, het bouwconcept en de eindgebruikers. Daarnaast speelt ook het energiegebruik tengevolge van ventilatieverliezen en hulpenergie voor ventilatoren een belangrijke rol. De eerste pogingen om het energiegebruik voor ventilatie en infiltratie te beperken lie-pen veelal uit op problemen met het binnenmilieu en het thermisch comfort. In het verleden werd de ventila-tie meestal verminderd zonder te kijken naar de werkelijke ventilatiebehoefte. Problemen met vocht konden zelfs tot extra energiegebruik leiden. De keuze van ventilatiesystemen voor energie-efficiënte woningen moet zorgvuldig worden afgestemd op de bouwkundige eigenschappen en randvoorwaarden van de woning. Ook de trends en ontwikkelingen van ventilatiesystemen dienen hierop te worden afgestemd. De .uiteindelijke doelstelling is om een zo goed mogelijk binnenklimaat te creëren, zowel qua thermisch comfort als qua luchtkwaliteit, tegen zo gering mogelijk energiegebruik. In een Techniekinventarisatie Ventilatie, uitgevoerd in opdracht van Novem, LTGO, is een aantal ventilatieconcepten ontwikkeld die hier een antwoord op geven, inclusief de hiervoor benodigde technische ontwikkelingen