Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verleden, Heden en Toekomst beveiliging in Informatie Technologie : Invloed van veranderingen in de informatie technologie

Author: Overbeek, P.L.
Type:article
Date:1991
Publisher: Philips
Place: Eindhoven
Institution: Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO
Source:Colloquium computer- en communicatiebeveiliging - Themadag 1991, Philips Security Office, 1 Oktober 1991, Evoluon Eindhoven, 1-15
Identifier: 94451
Keywords: Informatics

Abstract

In dit artikel wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie QT) en de consequenties die dit heeft voor informatiebeveiliging. Getoond wordt hoe het gebruik van IT is gegroeid van de klæsieke computer met kaartlezer tot de huidige situatie van samenwerkende computers in netwerken. In de toekomst zal gegevensverwerking vaker en eenvoudiger gedistribueerd in netwerken plaats kunnen vinden. Deze veranderingen hebben consequenties voor de noodzakelijke beveiliging: I Verantwoordelijkhedenvoorbeveiligingverschuiven; 2 Procedures moeten worden afgesæmd op de gedistribueerde verwerking; 3 Het effect van fysieke beveiliging wordt kleiner; 4 Er zal een zwaarder beroep gedaan worden op systeem-technische beveiliging. De huidige mogelijkheden voor technische beveiliging lopen echter achter bij de snel toenemende mogelijkheden voor gedistribueerde gegevensverwerking.