Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Diversiteit en innovatie: Geen vanzelfsprekende relatie maar wel geslaagde voorbeelden

Author: Wolk, J. van der · Brugman, A. · Dekker, G.P.M. · Oeij, P.R.A.
Type:report
Date:2008
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven · KvL
Identifier: 361891
Report number: R081029/031-12988
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Personeelsbeleid · Leiderschap · Migranten · Innovatie · Reorganisatie · Werknemers

Abstract

Dit onderzoek bouwt voort op een eerdere studie waarin een theoretisch model over diversiteit en leiderschap is gemaakt (Brugman et al., 2007). Ook wordt er verslag gedaan van een literatuurscan (2008) naar de relatie tussen diversiteit en innovatie. Vervolgens wordt, adv praktijkvoorbeelden, ingegaan op de vraag welke kenmerken van diversiteit en diversiteitsbeleid in de praktijk tot innovatie leiden? De bevindingen van 2007 en 2008 zijn gecomprimeerd beschreven in de vorm van een vaktijdschriftartikel. Daarin worden theoretische noties over diversiteit en innovatie belicht en gerelateerd aan wat is aantroffen in enkele praktijkvoorbeelden. Daaruit zijn enkele handreikingen afgeleid voor HR-professionals die met diversiteitsbeleid kunnen bijdragen aan innovatiemanagement. Het onderzoek concludeert onder meer dat de vraag of diversiteit innovatie bevordert, - wetenschappelijk - niet met een simpel ‘ja’ te beantwoorden is. De praktijkvoorbeelden leren dat goed diversiteitsbeleid ook als strategie voor doelen van het bedrijf kan worden ingezet. Van groot belang is wel dat in het bedrijf de juiste competenties van leidinggevenden en medewerkers aanwezig zijn, én men zal aandacht moeten besteden aan de cultuur en faciliteiten. In de conclusies en perspectieven op diversiteit en innovatie, onttrokken aan gesprekken met stakeholders, wordt globaal een business case geformuleerd voor TNO op dit terrein. Beide onderwerpen worden daarbij als een verandervraagstuk besproken.