Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

In-situ onderzoek naar de zoutbestendigheid van pleistermortels met ingemengde kristallisatie-inhibitor

Publication files not online:

Author: Bouvrie, E. de · Lubelli, B.A. · Nijland, T.G. · Hees, R.P.J. van
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Identifier: 862399
Keywords: Architecture and Building · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation

Abstract

In het kader van de programmatische samenwerking MonumentenKennis tussen TU Delft, TNO en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in-situ onderzoek verricht naar de zoutbestendigheid van pleistermortels met ingemengde kristallisatie-inhibitor. Door het herhaaldelijk oplossen en kristalliseren van zouten in de poriën van bouwmaterialen kan schade ontstaan. De geleidelijk groeiende zoutkristallen zorgen voor een druk op de poriewand van het materiaal; wanneer de kristallisatiedruk groter wordt dan de treksterkte van het materiaal, ontstaat schade [1,2]. Bij bouwmaterialen manifesteert zoutschade zich vaak in de vorm van afschilferen, afzanden, alveolisatie en/of exfoliatie/delaminatie. Bij pleisters uit de schade zich in de vorm van afschilferen of afbladderen van de verf, afzanden en exfoliatie. Als de zouten aan het oppervlak van het materiaal kristalliseren, in de vorm van uitbloei, veroorzaken ze geen of weinig schade aan het materiaal zelf, maar vooral esthetische schade. De tot nu toe beschikbare oplossingen, zoals bijvoorbeeld speciale pleisters, die door sommige producenten als ‘restauratiepleisters’ en door andere als ‘renovatiepleisters’ op de markt worden gebracht, zijn niet altijd compatibel met de bestaande historische materialen. In de