Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Project "verandering van spijs" : deelrapportage 7 : Instrumenten voor loopbaanadvies en voor organisatie loopbaancentra

Author: Heemskerk, F. · Wolk, J. van der
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275298
Report number: APRO/2007.211.11410
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Employability · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Sollicitaties · Organisatiemethoden

Abstract

De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. De onderzoeksfase bestond uit een literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek en kwalitatief onderzoek bij loopbaancentra naar loopbaanbeleidspraktijken. Uit de bevindingen bleek dat ‘loopbaangedrag’ van mensen en het succes dat men daarbij heeft, beïnvloed worden door een combinatie van factoren. Deze deelrapportage beschrijft instrumenten die gericht zijn op één op meer van de ‘TNO-factoren’ die zorgen voor innovatief loopbaangedrag. Zoals de intake en afronding begeleiding, de carrière check, zelftest zingeving en duurzame inzetbaarheid, netwerken en solliciteren via internet. Daarnaast bevat het rapport instrumenten die richten zich op de organisatorische kant van loopbaanbegeleiding, zoals de inbedding en onderlinge afstemming in de organisatie, de rol en positie van het loopbaancentrum en de professionalisering. Met o.m. een routeplanner, geleideformulier, behoeftepeiling bij leidinggevenden en medewerkers ten aanzien van loopbaanbegeleiding en een handboek stroomlijnen en afstemmen van werk van loopbaanadviseurs.