Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Beweegmomentjes maken zittend werk dynamischer! Fit op Kantoor deel 2

Publication files not online:

Author: Commissaris, D. · Hitters, K. · Korte, E. de · Mol, P.J.
Type:article
Date:2012
Source:OfficeMagazine.nl, 5, 8, 16-18
Identifier: 466907
Keywords: Workplace · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Het opnemen van Beweegmomentjes in het werk is een nieuw advies voor mensen die tijdens hun werk langdurig zitten. Dit advies is gebaseerd op recent onderzoek en loopt vooruit op een algemene richtlijn over zittend werk. TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) maakten een instrument dat mensen bewust maakt van hun zitgedrag én oplossingen aanbiedt.