Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten. Een eerste verkenning van de topsectoren

Author: Anonymous
Type:book
Date:2011
Publisher: Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) ; TNO
Place: Den Haag
Identifier: 473743
Keywords: Economics · Infrastructures · Information Society · Society · SP1 - Strategy & Policy 1 · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

In de bundel ‘Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten. Een eerste verkenning van de topsectoren’ wordt een brug geslagen tussen de snel veranderende internationale omgevingsfactoren en een slagvaardige, toekomstgerichte strategie van innovatie in de 9 topgebieden die het Kabinet heeft vastgesteld. Dit zijn Chemie, Creatieve industrie, Energie, High Tech Systems, Logistiek, Life Sciences, Tuinbouw, Veiligheid, Voedsel en Water. De handzame uitgave laat een overzicht zien van per hoofdstuk een topsector inclusief kansen en bedreigingen. Tenslotte besluit elk hoofdstuk met conclusies en aandachtsvelden voor het Kabinet.