Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Met behoud van evenwicht: experimenteel onderzoek naar grenswaarden voor versnellingen die het menselijk lichaam kan ondergaan zonder het houdingsevenwicht te verliezen [The retention of balance: an experimental study into the limits of the acceleration which the human body can endure without a loss of postural balance]

Publication files not online:

Author: Graaf, B. de · Weperen, W. van
Type:article
Date:1995
Institution: TNO Technische Menskunde
Source:Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, 8, 139, 337-381
Identifier: 8264
Keywords: Biology · Acceleration · Equilibrium · Retention · Body posture · Controlled study · Posture · Reference Values

Abstract

Uit een vergelijking tussen de in het laboratorium verkregen gegevens en de in de praktijk voorkomende situaties tijdens het openbaar vervoer, bleek dat zowel de aanzet als de grootte van de versnelling in de praktijk dusdanig was dat geen van de door ons in het laboratorium bemeten proefpersonen zonder steun het houdingsevenwicht zou hebben kunnen behouden.