Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Project "verandering van spijs" : deelrapportage 2 : Resultaten onderzoek (voorjaar 2006)

Author: Nauta, A. · Heemskerk, F. · Wolk, J. van der · Willemsen, M.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275293
Report number: APRO/2007.198/11410
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Netwerkplanning · Opleidingsmogelijkheden voor een beroep · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid

Abstract

De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. In deze deelrapportage is het drieledige TNO onderzoek samengevat. Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de belangrijkste factoren van invloed op loopbaangedrag zijn: -Individuele factoren zijn zoals persoonlijke flexibiliteit in o.m. reizen en arbeidstijden, corporate sense, in hoeverre legt een werknemer verbindingen tussen wat hij zelf kan en wil en wat de (toekomstige) werkgever eist. -Omgevingsfactoren als het loopbaanbeleid van de werkgever, kansen op de arbeidsmarkt en sociale wetgeving. Het vragenlijstonderzoek leverde ruim 13 bevindingen op. Zo gaat een subjectief succesvolle loopbaan (loopbaantevredenheid) samen met veel netwerken en veel vakinhoudelijke training, een subjectief minder succesvolle loopbaan gaat samen met veel oriënteren, solliciteren en opleidingen buiten het eigen vakgebied volgen. Uit het kwalitatief onderzoek naar loopbaanbeleidspraktijken blijkt o.a. dat er een keur aan loopbaaninstrumenten is, die afhankelijk van de persoon op maat toegepast worden. Essentieel voor een succesvolle loopbaanstap zijn: - wees er vroeg bij; - weet om te gaan met onzekerheden.