Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Onderzoekswensen van arboprofessionals : rapportage van een digitale enquête en discussie onder arboprofessionals over prioriteiten voor de Nederlandse arbo-onderzoeksprogrammering

Attachments

Author: Thie, A.M. · Willemsen, M. · Nossent, S.M. · Lange, J. de
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274377
Report number: 018.17234/9156
Keywords: Workplace · Internet · Research · Arbodiensten · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie

Abstract

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een on-line onderzoek, in opdracht van het Ministerie van SZW, naar onderzoekswensen van arboprofessionals in Nederland. Het onderzoek betrof een experiment om de invloed van professionals op de Nederlandse arbo-onderzoeksprogrammering te vergroten: versterking ´vraagsturing´ binnen de arbokennisinfrastructuur. Een ander experimenteel aspect was het gebruik van Internet om de arboprofessionals bij het onderzoek te betrekken: versterking ICT-toepassing binnen de arbokennisinfrastructuur. De eindconclusie van het onderzoek is dat het experiment geslaagd is. Echter niet zozeer omdat het betrouwbare input voor de arbo-onderzoeksprogrammering heeft opgeleverd. De groep respondenten was te klein en ongelijk verdeeld om de inhoudelijke uitkomsten van het onderzoek als representatief en volledig valide te beschouwen. Maar vooral de ervaringen met de werkwijze in het onderzoek zijn waardevol. Het on-line onderzoek blijkt, na verdere optimalisatie of naast andere onderzoeksmethoden, een geschikte aanpak voor snelle veldraadpleging en beeldvorming over onderzoeksprioriteiten.