Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Jonggehandicapten via stadsdeel aan het werk

Author: Andriessen, S.
Type:article
Date:2006
Source:Sociaal bestek, 12, 68, 28-31
Identifier: 440789
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkende jongeren · Arbeid door jeugdigen · Arbeid door geestelijk gehandicapten · Arbeid door stagiars · Werkloosheidsbestrijding · Gemeentelijk beleid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapte · Noord-Holland

Abstract

Dat een gemeente zich actief inzet voor werkgelegenheid van groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is al lang niet nieuw meer. Het is wél nieuw dat dit gebeurt vanuit een andere dienst dan sociale of economische zaken. En dat het gaat om de doelgroep jonggehandicapten, waarvoor een gemeente niet de eerste verantwoordelijkheid draagt, maakt het helemaal bijzonder. Eind 2003, het Europese jaar voor de gehandicapten, organiseerde stadsdeel Zuidoost een conferentie over de invulling van het gehandicaptenbeleid in Amsterdam Zuidoost. Dit was een activiteit van het Sociaal-Economisch Overleg SEO, dat participatie van burgers in alle facetten van het dagelijks bestaan wil versterken. Een belangrijk onderwerp vormde de werkgelegenheid voor jongeren met een arbeidshandicap. Partners uit het speciaal onderwijs, de zorg, arbeidsbemiddeling en bedrijfsleven spraken de intentie uit om zich samen met het stadsdeel in te zetten om het aantal stageplekken en banen voor deze groep jongeren te vergroten. Daarvoor is de SEO-werkgroep Arbeid opgericht, die zich in eerste instantie is gaan richten op leer-/werkbanen voor jongeren met een licht verstandelijke handicap. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2006,nr.12.