Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Perceptie van financieringsconstructies voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Author: Rovers, V. · Tigchelaar, C. · Koning, N. de · Hermans, L.
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Amsterdem
Identifier: 873100
Report number: TNO 2019 P11818
Keywords: Literatuuronderzoek · Verduurzaming · Woningen

Abstract

Om antwoord te krijgen op deze vragen is een beknopt literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast is er gesproken met acht (markt)organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van financieringsconstructies voor huiseigenaren. Dit document biedt een overzicht van bestaande en in ontwikkeling zijnde financieringsconstructies en een overzicht van huidige onderzoeksresultaten naar de perceptie van financieringsopties. Deze inzichten vormen ook de basis voor een vervolgonderzoek waarin effectieve financieringsconstructen worden ontwikkeld voor de verduurzaming van woningen.