Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Beter werken onder glas : het project functieverbetering in de glastuinbouw

Author: Hartog, H.H.W. den · Swaan, J.
Type:book
Date:1990
Publisher: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
Place: Amsterdam
Identifier: 162057
Keywords: Workplace · Nederland · Groenteteelt tuinbouw · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Taakverruiming · Werkstructurering · Flexibele arbeidsrelaties · Akkerbouw · Tuinbouw

Abstract

Het project 'Functieverbetering in de glastuinbouw' is gericht op de welzijnsaspecten uit de Arbowet, dat wil zeggen op de kwaliteit van functies en taken in werkorganisaties. Daarnaast is er ook signalerende aandacht besteed aan veiligheid, gezondheid en milieu-aspecten. In het project zijn bij zes bedrijven in de glastuinbouw functieverbeteringen doorgevoerd via een werkorganisatie gebaseerd op taakgroepen. In een bijlage wordt als voorbeeld een beschrijving van een chrysantenkwekerij gegeven. Een volgende bijlage geeft de evaluaties weer van het project zoals deze zijn geformuleerd door de breed samengestelde projectgroep. Dit rapport geeft de doelstelling, achtergronden en werkwijze van het project weer, gevolgd door conclusies en aanbevelingen.