Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Zeeën van Informatie : De rol van informatie bij de beleidscontroverse ‘Gasboringen in de Waddenzee’. Tussenrapportage voor het doelfinancieringsproject ‘Informatie en Beleid’

Publication files not online:

Author: Edelenbos, J. · Hoorn, T. van · Slob, A.F.L. · Verbeeten, T.
Type:report
Date:2000
Publisher: TNO
Place: Delft
Institution: TNO Strategie, technologie en beleid
Identifier: 465314
Report number: STB-00-07
Keywords: Informatics · Information technology · Communication systems

Abstract

In hoofdstuk 2 gaan we eerst in op het analysekader voor het onderzoek. We stellen daarvoor uit verschillende wetenschappelijke disciplines een barrièremodel samen. Zo proberen we te achterhalen ‘waar het mis liep’ in de informatievoorziening. De casusbeschrijving vindt plaats in hoofdstuk 3. We behandelen daarin de centrale problematiek van het beleidsproces rondom gasboringen in de Waddenzee. Vervolgens behandelen we in hoofdstuk 4 een drietal informatiedragers en gaan we in op de functie die ze vervuld hebben in het beleidsproces. In hoofdstuk 5 continueren we met een analyse van de casus en geven we de enkele bevindingen weer. We beschrijven in hoofdstuk 6 vervolgens enkele leermomenten, die we vertalen naar ontwerprichtlijnen voor een adequate inbedding van informatiedragers in controversiële beleidskwesties. Het geheel aan ontwerprichtlijnen noemen we een informatiearchitectuur.