Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verhoging van de vaccinatiegraad tegen influenza bij risicopatiënten door gerichte uitnodiging in de eerste lijn [Increase of the influenza vaccination coverage of at-risk patients by personal invitation in primary health care]

Publication files not online:

Author: Davidse, W. · Perenboom, R.J.M.
Type:article
Date:1995
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 42, 139, 2149-2152
Identifier: 232877
Keywords: Health · Aged · English Abstract · Family Practice · Female · Human · Influenza Vaccine · Male · Middle Age · Netherlands · Patient Education · Pharmacies · Prospective Studies · Vaccination

Abstract

Doel. Het verhogen van de vaccinatiegraad tegen influenza onder risicogroepen, door middel van een gestructureerd programma, waarbij huisartsen een centrale rol spelen. Opzet. Interventieonderzoek (prospectief). Plaats. Regio Midden-Brabant (Tilburg en een aantal omliggende gemeenten). Methode. Het interventieonderzoek werd uitgevoerd in een populatie van 133.000 personen (ingeschreven bij 56 huisartsen, werkzaam in 42 praktijken, en bij 27 apotheken in hetzelfde gebied). Op grond van de medicatiegegevens van de apothekers werden lijsten met risicopatiënten opgesteld, die werden geamendeerd door de betreffende huisartsen. Resultaten. In totaal werden bijna 15.000 patiënten door de huisartsen geselecteerd als risicopatiënten en vervolgens uitgenodigd voor de vaccinatie. De vaccinatiegraad van deze groep bedroeg in 1993 75,5, een stijging ten opzichte van 1992 van 56. In een vergelijkbare groep niet-deelnemende huisartsen was de stijging 18, in Nederland totaal ruim 8. Conclusie. Het is goed mogelijk in de toekomst te komen tot een aanzienlijke stijging van de vaccinatiegraad onder risicogroepen.