Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Verbindende taal in prille babytijd versterkt veilige band

Publication files not online:

Author: Wolff, M.S. de
Type:article
Date:2019
Source:Vroeg, Tijdschrift over vroegsignalering en integrale vroeghulp, 4, 36-37
Identifier: 871739
Keywords: Baby's · Taal · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Bij één op de drie kinderen is er sprake van een onveilige band tussen ouder en kind. Met het voorkomen van een verstoorde gehechtheidsrelatie is dan ook veel ontwikkelingswinst te behalen. TNO-onderzoek toont aan dat het door kinderpsycholoog Paulien Kuipers ontwikkelde ‘Eéngespreksmodel’ zich goed leent voor het creëren van een veilige band tussen baby en ouders.