Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Slechte houding veroorzaakt overbelasting : ergonomisch pallettiseren

Author: Huppes, G.
Type:article
Date:1991
Source:Maandblad voor arbeidsomstandigheden, 4, 67, 251-253
Identifier: 132666
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Goederen stapelen · Paletten · Stapelborden · Pakinrichtingen · Verpakkingsmiddelen

Abstract

Handmatig stapelen van allerlei produkten komt in de praktijk veel voor. Dit artikel gaat in op de fysieke belasting van stapelen van produkten op een pallet en van het ontstapelen. Twee verschillende voorbeeldsituaties passeren de revue: een eenvoudige, beperkte inpaksituatie, en een grotere en drukkere inpakafdeling. Na een situatieschets worden mogelijkheden ter verbetering van de fysieke belasting gegeven.