Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

The effect of a campaign to stimulate walking during lunch break on the physical activity behavior of employees = Het effect van een lunchwandelcampagne op het beweeggedrag van werknemers

Publication files not online:

Author: Kraker, H. de · Hendriksen, I.J.M. · Hildebrandt, V.H. · Korte, E.M. de · Maas, E.M.M. van der
Type:article
Date:2005
Source:Geneeskunde en Sport, 6, 38, 172-178
Identifier: 293051
Keywords: Movement · Employee · Environmental factor · Evaluation · Female · Health behavior · Health program · Leisure · Male · Netherlands · Physical activity · Practice guideline · Treatment outcome · Walking

Abstract

Er is nagegaan of een 1 jaar durende lunchwandelcampagne werknemers in sedentaire beroepen kan stimuleren om meer te bewegen. Hierbij is gekeken naar het effect van de campagne op het aantal werknemers dat wandelt tijdens de lunch, de frequentie van het lunchwandelen, het percentage werknemers dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en de invloed van de bedrijfsomgevind op het lunchwandelgedrag.