Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Meer werk door samenwerking: gemeente moet weten wat werkgever beweegt

Attachments

Author: Smit, A.A. · Andriessen, S. · Sanders, J.
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Sociaal bestek, 6, 67, 19-24
Identifier: 277430
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Samenwerking · Brainstormen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Werkgevers · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Arbeidsmarktpolitiek · Arbeidsvoorziening

Abstract

Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) hebben gemeenten meer belang gekregen bij een goede samenwerking met werkgevers. Uit onderzoek komen een aantal factoren naar voren die belangrijk zijn in deze samenwerking: 1) weet waarom werkgevers meewerken; 2) breng de aanknopingspunten in kaart; 3) betrek werkgevers bij de plannen; 4) bepaal wie het best contact kan leggen. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2006,nr.3.