Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

JGZ-richtlijn Astma bij Kinderen (0-19 jaar)

Author: Lanting, C.I. · Heerdink-Obenhuijsen, N. · Wagenaar-Fischer, M.M. · Gameren-Oosterom, H.B.M. van · Breuning-Broers, J.M. · Toll, D.B. · Mohangoo, A.D.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 441361
Keywords: Health · Child · Kind · Asthma · Richtlijn · Jeugdgezondheidszorg · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Inclusief het originele rapport,samenvatting en overzichtskaart. Richtlijn voor de signalering, verwijzing en begeleiding van kinderen met astma. Doel van de richtlijn is het tijdig en correct signaleren, verwijzen, voorlichten en begeleiden.