Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werkgever sponsort sport zolang eigen werknemer niet meedoet?

Author: Jans, L. · Backx, F. · Hildebrandt, V.H.
Type:article
Date:1999
Institution: TNO Arbeid
Source:Arbeidsomstandigheden, 1, 75, 44-45, 47
Identifier: 276580
Keywords: Workplace · Werknemers · Sport · Bedrijfsfitness · Ongevalsanalyse · Ongevalsoorzaken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Therapie · Nederland

Abstract

Werkgevers lijken ten opzichte van sport en bewegen een ambivalente houding te hebben: enerzijds sponsoren zij sportclubs of stimuleren sport op een nadere wijze. Anderzijds raden werkgevers werknemers af bepaalde sporten te beoefenen vanwege de kans op arbeidsverzuim en de extra kosten die daar bijkomen. Economische toekomstscenario's wijzen uit dat als alle actieve mensen met sporten zouden stoppen de totale medische en verzuimkosten in Nederland bijna 1,6 miljard per jaar bedragen. In dit artikel wordt ingegaan op een inventariserend onderzoek van het NOC*NSF onder negen bedrijven in vier verschillende branches. De aanleiding van dit onderzoek was de hiervoor genoemde schijnbare tegenstelling. Getracht is beweegredenen en afwegingen binnen bedrijven in kaart te brengen, die uiteindelijk leiden tot het al dan niet bevorderen of ontraden van sport en bewegen. Zes bedrijven behoren tot de financiële en zakelijke dienstverlening; de overige drie tot respectievelijk de overheid, de industrie en de delfstoffenwinning.