Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voorwoord en introductie CDM Werkvormen : Creatieve werkvormen voor het Collaborative Decision Making proces

Author: Bemmel, I.E. van · Eikelboom, A.R. · Thönissen, F.H.
Type:bookPart
Date:2012
Publisher: TNO
Place: Delft
Source:Bemmel, I.E. vanEikelboom, A.R.Thönissen, F.H., CDM Werkvormen : Creatieve werkvormen voor het Collaborative Decision Making proces, 1-14
Identifier: 469608
Keywords: Psychology · Management · Decision making · Collaborative work processes · Defence, Safety and Security · Organisation ; Human · MO - Military Operations ; HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Eén van de grootste uitdagingen bij complexe vraagstukken is het creëren van unity of effort bij de verschillende partijen die aan complexe samenwerkingsverbanden deelnemen. Maar, hoe gaan alle neuzen dezelfde kant op staan? Hoe geven de partijen handen en voeten aan doelstellingen? En hoe gaan zij om met verschillende belangen en agenda’s? Het door TNO ontwikkelde Collaborative Decision Making (CDM) proces kan deze partijen helpen. Goede werkvormen zijn daarbij echter onmisbaar. Het boek CDM werkvormen beschrijft een grote variëteit aan werkvormen die in de voorbereiding en de verschillende fasen van het Collaborative Decision Making (CDM) proces gebruikt kunnen worden. Bepaalde werkvormen ondersteunen de kennismaking en de samenwerking binnen het CDM team; andere werkvormen zijn gericht op het doen van een stakeholderanalyse, een conflictanalyse en het ontwikkelen van doelstellingen en activiteiten. De grote variëteit aan werkvormen maakt het mogelijk om de keuze voor de werkvormen goed af te stemmen op de behoeften en wensen van het CDM team. Het boek CDM werkvormen is uitgegeven bij de CDM gids en is bedoeld voor iedereen die CDM processen begeleidt. We hopen dat CDM werkvormen u als facilitator kan inspireren tot het gebruiken van creatieve werkvormen bij het begeleiden van het CDM proces! Boekje kan worden opgevraagd bij auteurs