Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Nieuwe trends bij een flexibele produktie

Author: Kamp, J.W. van der
Type:bookPart
Date:1990
Publisher: Pudoc
Place: Wageningen
Institution: Instituut CIVO-Toxicologie en voeding TNO
Source:Dokkum, W. vanHeij, D.G. van der, Voedsel in beweging, symposium 50 jaar voedingsonderzoek TNO, 109-115
Identifier: 78951
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer