Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

3D-kinematische modelvorming ten behoeve van kwantitatieve beschrijving van houdingen en bewegingingen

Author: Driel, W.D. van · Delleman, N.J.
Type:report
Date:1992
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 244426
Report number: 92.027
Keywords: Workplace · Lichaamsbeweging lichaamshouding · Tijdstudie · Bewegingsstudies · Modellenonderzoek

Abstract

In het kader van het project "3D-kinematische modelvorming" om houdingen en bewegingen kwantitatief te beschrijven is een inventarisatie gemaakt van bestaande kinematische modellen. Deze inventarisatie, bestaande uit een literatuuronderzoek, leverde twee hoofdgroepen van modelvorming: (1) de Euler-hoekenmethode : deze methode maakt gebruik van drie Euler-hoeken; en (2) de Schroefasmethode: met deze methode wordt de beweging van een lichaamssegment beschreven als een beweging om en langs een gegeven lijn in de ruimte. De beide methoden worden vergeleken en voor- en nadelen worden geïnventariseerd. Three-dimensional kinematic models.